“ซีพีดี โฮลดิ้ง” ขายหุ้น MK ให้ฟินันซ่าเกลี้ยงพอร์ต 5.4985%

HoonSmart.com>> “ซีพีดี โฮลดิ้ง” ขายหุ้น MK เกลี้ยงพอร์ต 5.4985% ให้ฟินันซ่า ตั้งโต๊ะเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด จำหน่ายหุ้นของบริษัท มั่นคงเคหะการ (MK) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 จำนวน 5.4985% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ทำให้ไม่เหลือถือหุ้นอีก

บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง ระบุว่าขายหุ้นดังกล่าวให้กับบริษัท ฟินันซ่า (FNS) ซึ่งทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด
 
 
อ่านข่าว

FNS ทุ่มกว่า 2.7 พันลบ. เทนเดอร์ MK ไม่เกิน 3.10 บาท/หุ้น จ่ายสูงกว่าราคาตลาด