GULF ทุ่ม 2.7 พันลบ. ซื้อหุ้นปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ 40%

HoonSmart.com>> กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯ เข้าซื้อหุ้น “ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ” สัดส่วน 40% มูลค่า 2,700 ล้านบาท เดินหน้าขยายธุรกิจด้านพลังงาน พร้อมรับรู้รายได้ทันทีหลังโอนหุ้น 23 ธ.ค.63

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด (PTT NGD) ในสัดส่วน 40% จาก International Power S.A. ด้วยมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2,700 ล้านบาท โดยได้เข้าลงนามสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) กับ International Power S.A. พร้อมทั้งดำเนินการโอนหุ้น ในวันที่ 23 ธ.ค.2563 ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นใน PTT NGD ภายหลังจากการซื้อขายหุ้น ประกอบด้วย บริษัท ปตท. (PTT) ถือหุ้น 58% บริษัทฯ ถือหุ้น 40% และบริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด ถือหุ้น 2%

PTT NGD จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติโดยลงทุนสร้างระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) ไปยังลูกค้าในพื้นที่อุตสาหกรรม 13 แห่ง รอบกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ระยอง โดยมีลูกค้าอุตสาหกรรมมากกว่า 250 ราย การลงทุนดังกล่าวจึงถือเป็นการขยายธุรกิจด้านพลังงานของบริษัทฯ และเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ร่วมทุนกับ PTT นอกเหนือไปจากโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสามารถรับรู้ผลประกอบการได้ทันทีหลังจากการโอนหุ้นดังกล่าว