ZMICO เปลี่ยนชื่อใหม่ “ซีมิโก้ แคปปิตอล” มีผล 24 ธ.ค.นี้

HoonSmart.com>> บล.ซีมิโก้ เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่เป็น “บล.ซีมิโก้ แคปปิตอล” มีผลตั้งแต่ 24 ธ.ค.63

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ (ZMICO) แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทใหม่เป็นบริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีผลวันที่ 24 ธ.ค.2563

ทั้งนี้ ไม่เปลี่ยนแปลงชื่อย่อ ชื่อบริษัทใหม่ (อังกฤษ) โดยยังคงเดิม SEAMICO CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

หลังจากบริษัทฯ คืนใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อ่านข่าว

ZMICO คืนไลเซ่นส์ค้าหลักทรัพย์เลิกประกอบธุรกิจ 8 ธ.ค.63