ชงกบง.ปรับแนวทางสำรองน้ำมันของ “ผู้ค้า-โรงกลั่น”

กรมธุรกิจพลังงานเตรียมเสนอกบง. พิจารณาปรับแนวทางการสำรองน้ำมัน เสนอลดการสำรองน้ำมันดิบของโรงกลั่นเหลือ 5% เพิ่มการสำรองน้ำมันสำเร็จรูปของผู้ค้าเป็น 2%

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มี นายศิริ จิรพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เป็นประธานในเดือนส.ค.นี้ กรมจะเสนอให้ปรับเปลี่ยนปริมาณการสำรองน้ำมันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ซึ่งจะพิจารณาทั้งในเรื่องความมั่นคง ต้นทุนพลังงานที่ส่งผ่านไปยังผู้บริโภค และภาพรวมการแข่งขัน แต่ยังคงปริมาณการสำรองน้ำมันในภาพรวมที่ 7% เท่าเดิม

สำหรับข้อเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนการสำรองน้ำมันนั้น จะลดปริมาณการสำรองน้ำมันดิบของโรงกลั่นจากปัจจุบันที่กำหนดไว้ 6% ของปริมาณการจำหน่าย เหลือ 5% ของปริมาณการจำหน่าย และเพิ่มปริมาณการสำรองน้ำมันสำเร็จรูปจากปัจจุบัน 1% ของปริมาณการจำหน่าย เป็น 2% ของปริมาณการจำหน่าย

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ เนื่องจากจะไม่มีการนำต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการค้าน้ำมันมาบวกไว้ในโครงสร้างราคาน้ำมัน ส่วนการสำรองน้ำมันดิบของโรงกลั่นยังไม่ต่ำกว่า 5% จะไม่มีผลกระทบต่อต้นทุนโรงกลั่นเช่นกัน