ขึ้น “SP” ไทย-เยอรมัน เซรามิคฯ รอควบบริษัท

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขั้นเครื่องหมาย “SP” บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ (TGCI) ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.-2 ส.ค.2561 รวม 8 วันทำการ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนควบบริษัท และเตรียมการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ TGCI และบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำหุ้นสามัญของบริษัทใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ