AIS ค่ายมือถือรายแรกบริการยืนยันตัวตนบนโลก Online มาตรฐาน NDID

HoonSmart.com>> AIS ร่วมสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศ เปิดตัวบริการยืนยันตัวตนบนโลก Online ตามมาตรฐาน NDID เป็นค่ายมือถือรายแรก ชูความสะดวก มั่นใจข้อมูลปลอดภัย ประเดิมจับมือ “เกียรตินาคินภัทร” ให้คนไทยเปิดบัญชีธนาคารได้โดยไม่ต้องไปสาขา

นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าทั่วไป บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า ปัจจุบันบริการในภาคการเงินบนดิจิทัลได้เริ่มเป็นที่นิยมและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีอย่างยิ่งในการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนั้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการแสดงตัวตนบนโลก Online หรือ National Digital ID ที่ถูกต้อง ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย จึงเป็นหัวใจสำคัญยิ่ง

ดังนั้น เอไอเอส ในฐานะ Digital Life Service Provider ซึ่งให้บริการทั้งเครือข่าย Digital Infrastructure และบริการดิจิทัล ที่ครบถ้วน โดยมีช่องทางให้คนไทยเข้าถึงได้ง่ายๆทั่วประเทศ จึงมีความพร้อมอย่างยิ่งในการเข้ามาเป็นผู้ให้บริการ “ยืนยันตัวตนบนโลก Online” หรือ Identity Provider ในฐานะค่ายมือถือรายแรก เพื่อเพิ่มโอกาส ความสะดวก ในการเข้าถึงบริการทางการเงินทุกประเภทของคนไทยทุกระดับ รวมถึงต่อยอดการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอีกด้วย โดยยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID) พร้อมด้วย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นให้บริการนี้ไปด้วยกัน ก่อนที่จะขยายความร่วมมือกับสถาบันการเงินอื่นๆอย่างต่อเนื่อง

ด้านนายบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID) กล่าวว่า ปัจจุบันธุรกรรมทางดิจิทัลเติบโตอย่างก้าวกระโดด ก้าวแรกของความมั่นใจในธุรกรรมดิจิทัลทั้งของผู้ทำธุรกรรม และผู้ให้บริการคือความมั่นใจว่าผู้ทำธุรกรรมดิจิทัลเป็นบุคคลนั้นจริง ๆ ซึ่ง NDID เป็น Platform กลาง เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัล โดยมีสมาชิกจากหลากหลายภาคส่วนร่วมให้บริการดังกล่าว โดยก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดย NDID ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติให้บริการเป็นผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่าน AIS Kiosk ซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลให้แก่ผู้ทำธุรกรรมดิจิทัลได้สะดวกยิ่งขึ้น และธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะของผู้ให้บริการธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล ที่ได้พัฒนา และขยายขอบเขตการให้บริการลูกค้าผ่านการยืนยันตัวตนดิจิทัลผ่าน NDID อย่างต่อเนื่อง NDID หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือระหว่าง AIS KKP และ NDID จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชน และการส่งเสริมการเติบโตด้านธุรกรรมดิจิทัลของประเทศไทย”

นายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่า สำหรับธุรกิจธนาคาร ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของธุรกรรมถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่ผ่านมาระบบธนาคารจึงบังคับว่าต้องมีกระบวนการยืนยันตัวตนที่สาขาก่อนที่จะมีการเปิดบัญชีอย่างเคร่งครัด แต่ในวันนี้ นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ได้มาจับมือกับ AIS ซึ่งมีเครือข่ายให้บริการที่กว้างขวางครอบคลุม และ NDID ซึ่งมีแพลตฟอร์มสำหรับพิสูจน์และยืนยันตัวตนได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ทำให้ลูกค้ามีทางเลือกของการเปิดบัญชีกับธนาคารเกียรตินาคินภัทรได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา เพียงลูกค้านำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตนที่ AIS Smart Kiosk ทั่วประเทศ ธนาคารก็จะสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนลูกค้าได้ พัฒนาการเหล่านี้จะทำให้ต่อไปธุรกรรมออนไลน์เกิดขึ้นได้สะดวกรวดเร็วกว่าเดิม โดยยังคงมาตรฐานของความปลอดภัยสูงสุด นับเป็นการลดต้นทุนทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจะผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโตไปอีกขั้นหนึ่ง

บริการยืนยันตัวตนบนโลก Online โดย AIS เริ่มเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ จุดบริการเอไอเอส ทั่วประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ais.co.th/ndid