CGD ปรับกลยุทธ์เร่งคืนหนี้-ลดพาร์ล้างขาดทุนสะสม แจกวอร์แรนต์

HoonSmart.com>> “คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์” ลุยปรับโครงสร้างการเงิน มุ่งลดหนี้ ตัดขายธุรกิจโรงแรม มูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทให้ “ผาแดงอินดัสทรี”บริษัทในกลุ่มมุ่งขยายพอร์ตธุรกิจโรงแรมในอนาคต พร้อมลดทุน ลดพาร์จากหุ้นละ 1 บาท เป็น 0.61 บาท หักลบส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น ชดเชยขาดทุนสะสมจาก 1,664 ล้านบาท เหลือ 61 ล้านบาท เพิ่มทุนแจกวอร์แรนต์ฟรีผู้ถือหุ้นเดิม 1,653.23 ล้านหน่วย สัดส่วน 5 ต่อ 1

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ (CGD) เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2563 ให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงกัย โดยบริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จำกัด (LH) ซึ่งซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ CGD ถือหุ้นอยู่ 70% จะขายหุ้นทั้งหมด 99.99% ของ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จำกัด (WFH) และ บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด (URH) ให้แก่ PDI มูลค่ารวม 5.5 พันล้านบาท แบ่งเป็นการซื้อหุ้น WFH มูลค่าราว 1,950 ล้านบาท และ URH ราว 3,550 ล้านบาท

สำหรับการขายหุ้นของ 2 บริษัทให้กับ PDI จะแบ่งเป็น 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเป็นการขายสัดส่วน 51% ของ WFH คิดเป็นมูลค่า 994.5 ล้านบาท และ 51% ของ URH คิดเป็นมูลค่า 1,810.5 ล้านบาท หลังจากนั้น LH ให้สิทธิ PDI ในการซื้อหุ้นที่เหลืออีก 49% ภายใน 12 เดือน โดยมีมูลค่าซื้อสำหรับ WFH อีก 955.5 ล้านบาท และ URH อีก 1,739.5 ล้านบาท

สำหรับ WFH และ URH จะจดทะเบียนจัดตั้งในเดือน ธ.ค.2563 โดย WFH จะเข้าซื้อและรับโอนสินทรัพย์เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพทั้งหมดจาก LH และ URH จะเข้าซื้อและรับโอนสินทรัพย์เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งหมดจาก LH

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย และลดทุนจดทะเบียน ด้วยการลดมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.61 บาท เพื่อหักลบส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น และชดเชยขาดทุนสะสมจำนวน 1,664.27 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้ขาดทุนสะสมคงเหลือ 61.54 ล้านบาท

หลังจากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 9,099.5 ล้านบาท จากเดิม 6,074.99 ล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่ 4,958.23 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.61 บาท แบ่งจัดสรร 1,653.23 ล้านหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนต์) ที่จะออกไม่เกิน 1,653.23 ล้านหน่วย ให้ฟรีแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ โดยวอร์แรนต์มีอายุ 2 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 วอร์แรนต์ ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1 บาท

ส่วนหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือไม่เกิน 3,305 ล้านหุ้น เป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่จะจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) และผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO)

บริษัท เปิดเผยว่า การดำเนินการดังกล่าวเพื่อปรับโครงสร้างการเงินของบริษัท มุ่งเป้าหมายลดหนี้และภาระดอกเบี้ย โดยขายธุรกิจโรงแรม มูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทให้กับบริษัทผาแดงอินดัสทรี ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มคันทรี่ กรุ๊ป ที่มีนโยบายมุ่งขยายพอร์ตธุรกิจโรงแรมในอนาคต โดยกระแสเงินสดทั้งหมดที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะเร่งการชำระคืนหนี้เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่ายที่มีอยู่อย่างเป็นนัยสำคัญ และทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ประมาณ 5 เท่าในปัจจุบัน ลดลงเหลือประมาณ 2.8 เท่า ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสมตามนโยบายของบริษัท

นอกจากนี้ ค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้นในปัจจุบัน ทำให้เป็นโอกาสที่จะปิดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทมีอยู่เนื่องจากภาระหนี้ค่าก่อสร้างที่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอีกด้วย

หลังจากการระดมทุนและชำระหนี้เสร็จสินแล้ว บริษัทจะมีโครงการคอนโดมิเนี่ยม โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่อยู่ในสถานะก่อสร้างเสร็จและพร้อมเข้าอยู่ได้ทันที “Ready to Move in” ซึ่งมีมูลค่าโครงการคงเหลืออยู่กว่า 18 พันล้านบาท โดยมี Backlog ที่รอการโอนกรรมสิทธิ์กว่า 1 หมื่นล้านบาท

มูลค่าโครงการดังกล่าวจะเป็นแหล่งการรับรู้รายได้ที่สำคัญสำหรับบริษัท ที่จะสร้างผลกำไรโดยตรงให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคตอันใกล้นี้ และทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทปรับลดลงต่ำกว่า 2.8 เท่าได้ต่อไป

บริษัทมีเชื่อมั่นในแผนการปรับกลยุทธ์ของบริษัทในครั้งนี้ ที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาวได้อย่างมั่นคง จึงได้พิจารณานำเสนอแผนการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในคราวเดียวกันนี้

อ่านข่าว

PDI ซื้อ 2 โรงแรมใหม่ระดับโลก โกยรายได้ทันที ขายโซลาร์ฟาร์ม