ตลาดฯ รับ JMT-W3 ซื้อขาย 8 ธ.ค.63

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับวอร์แรนต์ JMT-W3 เริ่มซื้อขาย 8 ธ.ค.63

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W3 จำนวน 99,995,294 หน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายในวันที่ 8 ธ.ค. 2563

JMT-W3 จัดสรรฟรีให้แก่ผู้ถือหุ้นซื้อหุ้นเพิ่มทุน โดยมีอายุ 1 ปี 6 เดือน กำหนดอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 42.00 บาทต่อหุ้น กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 31 มี.ค. 2564 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 16 พ.ค. 2565

ด้านหุ้น JMT ณ เวลา 10.24 น. อยู่ที่ 33.75 บาท +0.25 บาท หรือ +0.75% มูลค่าการซื้อขาย 16.13 ล้านบาท