OR ซื้อหุ้น “พีเบอร์รี่ไทย” 65% รุกขยายธุรกิจกาแฟครบวงจร

HoonSmart.com>> ปตท. เผยบอร์ด “ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก” ส่งบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้น “พีเบอร์รี่ไทย” สัดส่วน 65% มูลค่า 171.99 ล้านบาท ขยายธุรกิจกาแฟครบวงจร เพิ่มศักยภาพจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์รองรับขยายเครือข่ายร้านอเมซอน พร้อมเปิดโอกาสเข้าสู่ตลาดกาแฟกลุ่มพิเศษ

บริษัท ปตท. (PTT) แจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของปตท. เมื่อวันที่ 6 ส.ค.2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด (Modulus) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OR โดยผ่าน บริษัท พีทีทีโออาร์โฮลดิงส์ จำกัด (OR Holdings) เข้าลงทุนในบริษัท พีเบอร์รี่ไทย จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกาแฟอย่างครบวงจรในประเทศไทย โดยเป็นทั้งผู้จัดหา ผลิต และจัดจำหน่ายเมล็ดกาแฟ และอุปกรณ์สำหรับการเปิดร้านกาแฟ รวมถึงให้บริการดูแลรักษาเครื่องชงกาแฟให้กับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ

รวมทั้งประกอบธุรกิจร้านกาแฟประเภท Specialty coffee ภายใต้แบรนด์ Pacamara ด้วยสัดส่วนการลงทุนประมาณ 65% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท พีเบอร์รี่ ไทย จ้ากัด เป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 171.99 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2563 Modulus ได้ลงทุนในบริษัท พีเบอร์รี่ไทย จำกัด ภายหลังจากบริษัท พีเบอร์รี่ไทย จำกัด ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นแล้วโดยการลงทุนครั้งนี้ OR จะสามารถขยายขอบเขตธุรกิจกาแฟอย่างครบวงจร และเปิดโอกาสในการเข้าสู่ตลาดกาแฟกลุ่มพิเศษ (Specialty Coffee) เพิ่มศักยภาพการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ให้ OR รวมถึงบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เพื่อรองรับการขยายเครือข่ายของร้านคาเฟ่อเมซอน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การขยายธุรกิจเพื่อให้ร้านคาเฟ่อเมซอนเป็นร้านกาแฟระดับโลก