ตลาดฯ ขึ้น SP หุ้น PACE ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปงบ Q1/63

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้น PACE หลังผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปงบการเงินไตรมาส 1/63 ก.ล.ต.อาจสั่งแก้ไขงบ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งการขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้นของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (PACE) เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2563 และขึ้นเครื่องหมาย NP วันที่2 ธ.ค. 2563 เหตุผลเนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้ ปัจจุบัน PACE เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย.2563 กรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์

อ่านข่าว

PACE เปิดงบ Q1/63 ขาดทุน 690 ลบ. ส่วนทุนติดลบ 1,227 ลบ.