“พรินซิเพิล” เปิดขายกอง SSF ลงทุนหุ้นคุณภาพดีทั่วโลก

HoonSmaty.com>> บลจ. พรินซิเพิล เพิ่มทางเลือกใหม่กองทุน “พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดเพื่อการออม” เน้นลงทุนหุ้นทั่วโลกคุณภาพดีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว มีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันภายใต้ธีม Disruption Change เตรียมเปิดขายหน่วยลงทุน 1 ธ.ค.นี้ ชูผลงานดีนับจากต้นปี-ตุลาคม 2563 สร้างผลตอบแทน 34.27% ทางเลือกการลงทุนระยะยาวพร้อมลดหย่อนภาษี

วิน พรหมแพทย์

นายวิน พรหมแพทย์, CFA ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า จากบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวดีขึ้น หลังจากมีความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 และผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามีความชัดเจน ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนและกระแสเงินทุนที่ไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้น จึงเป็นโอกาสที่จะเข้าลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพการเติบโตที่ดี ผ่านกองทุนรวมเพื่อการออมหรือ Super Savings Fund Class (SSF) เพื่อออมเงินระยะยาวและรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ โดยจะต้องถือครองหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลา 10 ปี (นับจากวันที่ซื้อหน่วยลงทุน) สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

อย่างไรก็ตามเมื่อรวมกับวงเงินลดหย่อนรวมในกองทุนรวมเพื่อการเกษียณอื่นๆ จะสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีภาษี นอกจากนี้ในระยะเวลา 10 ปีที่ถือครองหน่วยลงทุน สามารถสับเปลี่ยนไปยังกองทุน SSF กองอื่นได้

บลจ.พรินซิเพิล จึงเพิ่มทางเลือกลงทุนดังกล่าวใน ‘กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดเพื่อการออม’ (PRINCIPAL GOPP-SSF) เพื่อร่วมสนับสนุนการออมเงินระยะยาว กองทุนดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศคือ Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งบริหารจัดการโดย Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited ที่มีประสบการณ์สูงด้านการจัดการลงทุน

กองทุน PRINCIPAL GOPP-SSF มุ่งหวังผลตอบแทนตามกองทุนหลักโดย Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund ซึ่งเป็นกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียวที่เข้าลงทุนนั้น มีจุดเด่นด้านการลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่มีคุณภาพและเติบโตอย่างรวดเร็ว (High Quality Growth Stock) มีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันภายใต้ธีม Disruption Change เน้นบริหารกองทุนด้วยสไตล์ High Conviction ซึ่งจะมีหุ้นในพอร์ต 35-40 ตัวและลงทุนหุ้นแต่ละตัวในสัดส่วนสูงเพื่อสร้างผลตอบแทนชนะดัชนีชี้วัด

นอกจากนี้หุ้นที่เข้าลงทุนต้องมีคุณสมบัติ 5 ข้อ ได้แก่ 1. ไม่ได้รับผลกระทบจากการดิสรัปชั่น มีโมเดลธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำและยั่งยืน 2. มีความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน เช่น มีความแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นในธุรกิจเดียวกันและบริหารจัดการต้นทุนได้ดี 3. มีอัตราการเติบโตสูง 4. มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง และ 5.ให้ความสำคัญกับ ESG หรือสิ่งแวดล้อม สังคมและมี
ธรรมาภิบาล

สำหรับ 10 อันดับแรกของหุ้นที่ Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund เข้าลงทุน เช่น Amazon ผู้นำค้าปลีกออนไลน์และระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง, Mastercard ผู้นำแพลตฟอร์มธุรกรรมทางการเงินชั้นนำของโลก, Adobe บริษัทแม่ของ Google, Alphabet,TAL Education ผู้นำการกวดวิชาในประเทศจีนที่มีผู้ลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเรียนออนไลน์ 3 ล้านคน เป็น 4.6 ล้านคน หลังเกิด COVID-19 เป็นต้น (ข้อมูลจาก MSIF Global Opportunity Fund Fact sheet, Morningstar and Principal Asset Management ณ 30 กันยายน 2563)

ทั้งนี้ บลจ.พรินซิเพิล เปิดตัวกองทุน PRINCIPAL GOPP เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 และมีผลตอบแทนที่ดี โดยให้ผลตอบแทนย้อนหลังนับตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ 34.27% และผลงานในช่วง 1 ปีที่ 43.48% และผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีเฉลี่ย 17.96% ต่อปี สูงเป็นอันดับ 2 ในกลุ่ม Global Equity ผลงานดีกว่าดัชนีเปรียบเทียบที่ 3.01% 8.51% และ 3.36% ตามลำดับ (ที่มา : Bloomberg ข้อมูลวันที่ 31 ตุลาคม 2563) และกองทุนได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจากมอร์นิ่งสตาร์ (ที่มา : Morningstar Rating ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

ทั้งนี้ บลจ.พรินซิเพิล จะเสนอขายกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดเพื่อการออม (PRINCIPAL GOPP-SSF) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป กำหนดสั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท