บลจ.อินโนเทคมองบวกหุ้นไทย ฟันด์โฟลว์หนุนทริกเกอร์วิ่งเข้าเป้า 5%

HoonSmart.com>> บลจ.อินโนเทค มองบวกตลาดหุ้นไทย ฟันด์โฟลว์ไหลเข้า แนวโน้มวัคซีนหนุนท่องเที่ยว การใช้จ่ายฟื้นตัว ด้านทริกเกอร์ฟันด์หุ้นไทยเข้าเป้า 5% ภายใน 10 วัน

อนพัทย์ วนัสชัยพฤกษ์

นายอนพัทย์ วนัสชัยพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) อินโนเทค จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.อินโนเทคยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทย โดยเฉพาะการกลับเข้ามาซื้อหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติ หลังจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติได้ขายหุ้นไทยไปแล้วกว่าหลายแสนล้านบาท โดยปัจจัยสนับสนุนสำคัญของตลาดหุ้นไทยในระยะถัดไป น่าจะเป็นผลบวกจากการค้นพบวัคซีนโควิด-19 ทำให้ประเทศไทยมีโอกาสได้รับประโยชน์สูงสุดจากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว และการใช้จ่าย

นอกจากนี้ ยังคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างมากต่อไป ซึ่งเป็นผลดีต่อตลาดหุ้น

บลจ.อินโนเทค ประกาศรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption) กองทุนเปิดอินโนเทค ทริกเกอร์ ฟันด์ อีพี 1 หรือ I-TEP1 หลังกองทุนทำผลงานได้ถึงเป้าที่กำหนด คือมีมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วยเกินกว่า 10.5565 บาท โดยผู้ลงทุนจะได้รับเงินลงทุนหลังหักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้วเท่ากับ 10.5080 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับ 5% ซึ่งกองทุนดังกล่าวใช้เวลาเพียงแค่ 10 วันทำการ นับจากวันที่จดทะเบียนกองทุนเท่านั้น ในการทำผลตอบแทนได้ตามเป้าหมาย

สุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์

นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.อินโนเทค จำกัด เปิดเผยถึงการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด I-TEP1 ซึ่งใช้เวลาเพียงแค่ 10 วันทำการนี้ ถือเป็นผลสำเร็จสำคัญจากการมุ่งมั่นทุ่มเทของทีมจัดการลงทุน บลจ.อินโนเทค ในการคัดเลือกหุ้นอย่างพิถีพิถัน (Stock Selection) และการจับจังหวะตลาดหุ้น (Market Timing) เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสมให้แก่ลูกค้า

“ก่อนหน้านี้ บลจ.อินโนเทค มีมุมมองสวนทางกับกูรูในตลาดหุ้น โดยคาดการณ์ไว้ว่าตลาดหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวขึ้นในช่วงปลายปีนี้จากแรงหนุนของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในปีหน้า การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ การค้นพบวัคซีน กำไรสุทธิต่อหุ้นซึ่งผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติที่คาดว่าจะเข้ามาในช่วงปลายปี ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นไทยได้ปรับตัวขึ้นตามปัจจัยต่าง ๆ ตามที่ได้คาดการณ์ไว้”นายสุรเชษฐ์ กล่าว