NER-APM ต้อนรับคณาจารย์-นักศึกษาคณะบริหาธุรกิจ มช.เยี่ยมชมธุรกิจ

ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) ในฐานะอาจารย์พิเศษ พร้อมด้วย ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะกรรมการอำนวยการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.รวี ลงกานี หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะบริหาธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณาจารย์และนักศึกษา ในโอกาสเยี่ยมชมธุรกิจ ของ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในและต่างประเทศ ณ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อเร็วๆนี้