ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง ‘อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนลฯ’ เข้า mai ลุยโรดโชว์ 9 จังหวัด

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.ไฟเขียว นับหนึ่งไฟลิ่ง “อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป” เสนอขายหุ้นไอพีโอ 90 ล้านหุ้น เข้าตลาด mai เดินหน้าโรดโชว์ 9 จังหวัด

สมภพ ศักดิ์พันธ์พน

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป (IND) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) ของ IND ในวันที่ 19 พ.ย.2563 แล้ว โดยหลังจากนี้ บริษัทฯ เตรียมเดินหน้านำเสนอข้อมูลธุรกิจของบริษัท (โรดโชว์) ใน 9 จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั่วไป เพื่อให้นักลงทุนมีความเข้าใจในรายละเอียดการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

“หลังจากนี้ IND จะเตรียมเดินสายโรดโชว์ นำเสนอข้อมูลให้แก่นักลงทุน และเตรียมความพร้อมสำหรับการเตรียมเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของบริษัทให้มีความน่าเชื่อถือ และมีธรรมาภิบาลที่ดี อีกทั้งยังถือเป็นการเพิ่มศักยภาพและการขยายโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท และช่วยพัฒนาให้บริษัทมุ่งสู่ความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว” นายสมภพ กล่าว

เสกสรรค์ ธโนปจัย

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า ปัจจุบัน IND มีทุนจดทะเบียน 175 ล้านบาท โดยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว 130 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 ล้านบาท และหุ้นสามัญอีกจำนวน 90 ล้านหุ้น จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) หรือคิดเป็นสัดส่วน 25.71% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO เพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

บริษัทฯ ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2526 โดยกลุ่มวิศวกรโดยบริษัทมีความเชี่ยวชาญทางด้านที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม ปัจจุบันการให้บริการของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) งานออกแบบเบื้องต้น และออกแบบรายละเอียด (Conceptual Design & Detailed Design) 2) งานบริหารงานโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง (Project Management & Construction Supervision) และ 3) งานออกแบบพร้อมก่อสร้าง (Design-Build) ให้แก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ทั้งนี้ จากประสบการณ์การดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 37 ปี และผลงานของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมีความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการวิศวกรรมอย่างครบวงจร รวมถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทั้งด้านคมนาคมขนส่ง โครงข่ายถนน ระบบขนส่งสาธารณะทางอากาศ ทางน้ำ และการขนส่งทางท่อ การพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ที่ช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพทางการขนส่ง การพัฒนาเมืองหลัก คลังน้ำมัน ตลอดจนโครงการอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาและความก้าวหน้าของประเทศให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน