“ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ” ขายหุ้น VGI กว่า 15.10% ทั้งกลุ่มยังถือ 51.83%

HoonSmart.com>> “ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ” ตัดขายหุ้น VGI จำนวน 1,300 ล้านหุ้น กว่า 15.10% เหลือถือหุ้น 29.66% ด้านกลุ่มถือหุ้นเหลือ 51.83%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำหน่ายหุ้นของบริษัท วีจีไอ (VGI) เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2563 จำนวน 1,300 ล้านหุ้น คิดเป็น 15.0966% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้น 2,554.35 ล้านหุ้น คิดเป็น 29.6632% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการและจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มเหลือจำนวน 4,462.91 ล้านหุ้น คิดเป็น 51.827% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS)

หุ้น VGI ปิดตลาด 17 พ.ย.2563 ที่ราคา 7.15 บาท -0.25 บาท หรือ -3.38% มูลค่าการซื้อขาย 1,378.97 ล้านบาท