ไทรทัน ฯ บรรเทาความเดือดร้อนชาวเมืองพัทยา

TRITN บริจาคเครื่องอุปโภค – บริโภค แก่เมืองพัทยา ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

หลุยส์ เตชะอุบล  (ที่ 4 จากขวา ) ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง  (TRITN )  พร้อมด้วยคณะตัวแทนจากบริษัท เข้ามอบชุดอาหารแห้งพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 300 ชุด แก่เมืองพัทยา เพื่อส่งมอบความห่วงใย และแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลต่อธุรกิจการท่องเที่ยวเมืองพัทยาเป็นวงกว้าง โดยมีคณะผู้แทนของ สนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา รับมอบเครื่องอุปโภค – บริโภคดังกล่าว

ทั้งนี้ ไทรทัน ฯ ได้ส่งมอบความช่วยเหลือแก่เมืองพัทยาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นทำเพื่อตอบแทนสู่สังคม