ตลาดฯ ขึ้น SP หุ้น THAI ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปงบ Q3/63

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP ห้ามซื้อขายหุ้น “การบินไทย” ชั่วคราวตั้งแต่รอบเช้า 12 พ.ย. และจะเปิดให้ซื้อขาย 13 พ.ย. หลังผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปงบการเงิน สิ้นสุด 30 ก.ย.63 ด้านก.ล.ต.อาจให้แก้ไขงบได้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งการขึ้นเครื่องหมาย SP ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวของบริษัท การบินไทย (THAI) รอบเช้าวันที่ 12 พ.ย. 2563 และปลดเครื่องหมายรอบเช้าในวันที่ 13 พ.ย.2563 โดยจะขึ้นขึ้นเครื่องหมาย NP เช้าวันที่ 13 พ.ย. เหตุผลเนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

ด้านบริษัท การบินไทย แจ้งผลดำเนินงานไตรมาส 3/63 ขาดทุนสุทธิ 2.1 หมื่นล้านบาท รายได้วูบ 91.7% เหลือ 3,727 ล้านบาท จากงวดปีก่อนอยู่ที่ 4.13 หมื่นล้านบาท ฉุด 9 เดือนขาดทุนหนัก 4.9 หมื่นล้านบาท ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปงบการเงิน ด้านฐานะการเงินขาดสภาพคล่องหนัก หนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน 2.71 แสนล้านบาท ขาดทุนเกินทุนพุ่งแตะ 3.85 หมื่นล้านบาท ส่วนแผนฟื้นฟูกิจการอยู่ระหว่างจัดทำแผน

อ่านต่อ :

https://hoonsmart.com/archives/150399