ศาลล้มละลายยกคำร้องฟื้นฟูกิจการ “วุฒิศักดิ์คลินิก”

HoonSmart.com>> “อี ฟอร์ แอล เอม” เผยศาลล้มละลายกลางยกคำร้องฟื้นฟูกิจการ “วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป” ยันไม่กระทบบริษัทเหตุถือหุ้นเพียง 20% ตั้งสำรองเงินลงทุนทั้งหมดแล้ว

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม (EFORL) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 5 พ.ย.2563 ศาลล้มละละลายกลางมีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (WCIG)

อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวไม่มีผลกระทบโดยตรงกับบริษัท เนื่องจากปัจจุบัน WCIG บริษัทย่อยของบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน WCIG สัดส่วน 20% ของหุ้นทั้งหมดของ WCIG อีกทั้งบริษัทมีการตั้งสำรองเงินลงทุนในบริษัทย่อยไว้ทั้งหมดแล้ว

อนึ่ง WCIG ยังคงมีสิทธิอุทธรณ์ตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

อ่านข่าว

EFORL เผยศาลนัดฟังคำสั่ง “วุฒิศักดิ์” ขอฟื้นฟูกิจการ 5 พ.ย.นี้