SISB เปิดโครงการ CSR : English Language Project รุ่นที่ 5

ยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB) ถ่ายภาพร่วมกับ ชูชาติ โพธิ์นิ่มแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก และ สมบูรณ์ ไตรยาวัฒน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม เนื่องในโอกาสเปิดโครงการ CSR : English Language Project รุ่นที่ 5 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก และโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 จนถึงขณะนี้มีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้มากกว่า 300 คน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้