IRPC ผนึกกำลังพันธมิตรสร้างกรีนซัพพลาย ลดขยะพลาสติกช่วยสิ่งแวดล้อม

นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมงานเสวนาในหัวข้อ นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารยุค New Normal กับการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ นายประเสริฐ ไตรจักรภพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด ภายใต้กลุ่มศรีเทพไทย ในฐานะผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารแบบใช้ครั้งเดียว (Single Use) ที่จัดจำหน่ายให้กับองค์กรและบริษัทชั้นนำของไทย และ ดร.นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ ผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนา หน่วยงานวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดและหาทางออกให้กับปัญญาขยะพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์อาหาร พร้อมทั้งแสดงจุดยืนด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในงาน Propak Asia 2020 ซึ่งเป็นงานเสวนาเพื่อร่วมหาแนวทางการแก้ไข หาทางออกในการลดปัญหาขยะพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์อาหาร และปลุกระดมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมจากทุกฝ่าย งานจัดขึ้น ณ ไบเทคบางนา