TNP กำไร 30 ลบ. Q3/63 โต 55% ขยายสาขายอดขายเพิ่ม

HoonSmart.com>> “ธนพิริยะ” ไตรมาส 3/63 กำไรสุทธิ 30 ล้านบาท โต 55% จากงวดปีก่อน ยอดขายเพิ่มจากขยายสาขาใหม่ หนุน 9 เดือนกำไร 90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60%

บริษัท ธนพิริยะ (TNP) ปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2563 กำไรสุทธิ 30.02 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.038 บาท เพิ่มขึ้น 54.83% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 19.39 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.024 บาท

ส่วนงวด 9 เดือน ปี 2563 กำไรสุทธิ 89.73 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.112 บาท เพิ่มขึ้น 59.60% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 56.22 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.07 บาท

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในไตรมาส 3/2563 จำนวน 518.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 44.86 ล้านบาท หรือ 9.47% ส่วนใหญ่มาจากการขยายสาขา โดยยอดขายสาขาเดิมในไตรมาส 3/2563 เพิ่มขึ้น 0.1% รวมทั้งบริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 85.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.32% จากการขยายสาขาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งมีอัตรากำไรข้นต้นสูงกว่ารายได้จากการขายส่งของสำนักงานใหญ่และการได้รับค่าสนับสนุนการขายจากผู้จำหน่ายซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ มีการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่อง