อัพเดทตลาดกองทุน SSF LTF และ RMF

โดย…มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย)
https://www.morningstarthailand.com/th/

กองทุนเพื่อการออม (SSF) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 908 ล้านบาท (ไม่รวมกองทุน BEQSSF และ BM70SSF จาก บลจ.บัวหลวงที่มีส่วนของกองทุน SSFX) หรือโตขึ้นมากกว่า 3 เท่าจากไตรมาสก่อนหน้าที่มีการเปิดขายเป็นไตรมาสแรก กลุ่มการลงทุนประเภทตราสารทุนมีการเติบโตที่ดี โดยกองทุนกลุ่ม Equity Large-Cap ยังเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่สุดสำหรับกองทุน SSF ด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 312 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าจากไตรมาสก่อนหน้า ขณะเดียวกันกลุ่ม Global Equity มีการเติบโตจาก 48 ล้านบาทมาที่ 264 ล้านบาทในไตรมาสล่าสุด

ส่วนแบ่งตลาดกองทุน SSF มีการกระจายตัวมากขึ้นโดย 5 อันดับบลจ.ที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดรวมกันมีสัดส่วนที่ 82% จากไตรมาสก่อนหน้าที่ 94% บลจ.กสิกรไทย มีมูลค่าทรัพย์สินสูงสุด 28% จากกองทุนทั้งหุ้นไทย กองทุนหุ้นต่างประเทศ กองทุนผสม และกองทุนตราสารหนี้ ขณะทีบลจ.กรุงศรี มีส่วนแบ่งตลาดอันดับ 2 ด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 188 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นกองทุนหุ้นไทยมูลค่าราว 100 ล้านบาท บลจ.ไทยพาณิชย์เริ่มมีการเปิดขายกองทุน SSF ในครึ่งปีหลังซึ่งมีความหลากหลายครอบคลุมทุกประเภททรัพย์สิน โดยมีส่วนแบ่งตลาดที่ 15%

กองทุนกลุ่ม LTF และ RMF

กองทุน LTF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3.1 แสนล้านบาท ลดลง -22.6% จากสิ้นปี 2019 และลดลง -9.6% จากไตรมาสก่อนหน้า ขนาดของกองทุน LTF ที่ลดลงอย่างรวดเร็วนั้นเป็นผลจาก 1) ปริมาณเงินไหลออกต่อเนื่อง โดยไตรมาส 3 มีเงินไหลออกสุทธิ -2.1 พันล้านบาท รวม 9 เดือน -1.1 หมื่นล้านบาท และ 2) ผลตอบแทนจากตลาดหุ้นไทยที่ยังติดลบทำให้มูลค่าทรัพย์สินหดตัว ปัจจุบันหลายบลจ.ได้มีการออกกองทุนใหม่แบบเพิ่มชนิดหน่วยที่ใช้ชื่อเดียวกับกองทุน LTF ที่เคยประสบความสำเร็จหรือเป็นที่คุ้นเคยกับนักลงทุนทำการตลาดเพื่อให้นักลงทุนลงทุนกองเดิมได้ต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ต้นปีมีกองทุนลักษณะนี้เปิดมาแล้วมากกว่า 20 กองทุน

กองทุน RMF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2.8 แสนล้านบาท ลดลง -7.8% จากสิ้นปี 2019 โดยเกิดจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ลดลงของกองทุน RMF – Equity และ RMF – Allocation โดยเกิดจากผลตอบแทนที่หดตัวเป็นหลัก ในขณะที่ยังมีเม็ดเงินไหลเข้ากองทุน RMF – Equity และไหลออกจาก RMF – Allocation เพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามกองทุน RMF ยังคงมีเงินไหลเข้าสุทธิไตรมาสล่าสุดราว 1 พันล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าปีที่แล้วที่ระดับ 4 พันล้านบาท รวมเงินไหลเข้าสุทธิ 9 เดือนราว 4.2 พันล้านบาท

อ่านข่าว

กองทุน SSF แผ่วทั้งระบบมูลค่า 908 ลบ. บลจ.กสิกรฯ ส่วนแบ่งสูงสุด 28%