“สมาร์ท เวท” ต้อนรับ “บัวหลวงเวนเจอร์ส-APM” เยี่ยมชมโรงงาน Blendix

“สมาร์ท เวท” ต้อนรับ “บัวหลวงเวนเจอร์ส-APM” เยี่ยมชมโรงงาน Blendix

น.สพ.นันทพงษ์ พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) และ น.สพ.สุพจน์ หนุนไธสง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการในประเทศ (ที่ 5 จากซ้าย) กลุ่มบริษัท สมาร์ท เวท จำกัด (SVG) ให้การต้อนรับ กฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด (ที่ 4 จากขวา) และ สุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) (ขวาสุด) เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท เบล็นดิกซ์ แอ๊ดว้านซ์ จำกัด (Blendix) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท SVG ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ที่จังหวัดปทุมธานี เมื่อเร็วๆนี้