PROS ยื่นไฟลิ่งไอพีโอ 140 ล้านหุ้น เข้าตลาด mai

HoonSmart.com>>พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง ยื่นไฟลิ่งก.ล.ต.เสนอขาย IPO 140 ล้านหุ้น ระดมทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ รองรับการเติบโตของบริษัท ตั้ง บล.คันทรี่ กรุ๊ป ที่ปรึกษาการเงินเข้าตลาด mai 

พงศ์เทพ รัตนแสงสรวง

นายพงศ์เทพ รัตนแสงสรวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง  (PROS)  ผู้ให้บริการรับเหมาติดตั้งงาน ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เปิดเผยว่า พรอสเพอร์ฯ ได้ยื่นแบบคำขอเพื่อเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว

มีบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เสนอขายหุ้นให้กับประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 140 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 270 ล้านบาท จากเดิม 200 ล้านบาท

วัตถุประสงค์การเข้าตลาด mai  เพื่อต้องการระดมทุนนำเงินไปใช้ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต  เป็นการยกระดับมาตรฐานของบริษัทเข้าสู่มาตรฐานสากล เพิ่มความน่าเชื่อถือในด้านภาพลักษณ์ ให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

สำหับ PROS เป็นหนึ่งในผู้นำ ด้านงานรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารของประเทศรายใหญ่รายหนึ่ง ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ในการทำงานมาอย่างยาวนาน  24 ปี ที่ผ่านมา

การรับรู้รายได้จากงานก่อสร้างและรายได้จากงานบริการ ครึ่งปีแรก  2563 ส่วนใหญ่เป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่บริษัทได้เซ็นสัญญาก่อสร้างในปี 2563 อาทิเช่น โครงการ DECATHLON BANGYAI, SIGMA PLASTIC ASIA, MEGA BANGNA FOODWALK RENOVATION เป็นต้น

ส่วนบริษัทย่อย มีโครงการก่อสร้างงานโยธาที่สำคัญ ได้แก่ โครงการ ALS-LABORATORY BUILDING AND BUILDING SYSTEM, DOW-NEW HVAC FOR MTP LAB BUILDING และ GCME-POLYMER COMPLEX PP3 ซึ่งเป็นโครงการที่เซ็นสัญญาก่อสร้างในช่วงปลายปี 2562 ถึงต้นปี 2563 สนับสนุนการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ในระยะยาว

 

jc