‘ทีเอ็มบี’ Q3/63 กำไร 1.6 พันลบ.ลด 23% งวด 9 เดือนโต 58%

HoonSmart.com>> ธนาคารทหารไทย เปิดงบไตรมาส 3/63 กำไร 1.62 พันล้านบาท ลดลง 23.3% จากงวดปีก่อน ตั้งสำรองหนี้เสียเพิ่มรับมือภาวะเศรษฐกิจ ส่วน 9 เดือนกำไร 8.88 พันล้านบาท โต 58.3%

ธนาคารทหารไทย (TMB) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2563 กำไรสุทธิ 1,618.90 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.0168 บาท ลดลง 23.3% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 2,111.18 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.0481 บาท

ส่วนงวด 9 เดือน ปี 2563 กำไรสุทธิ 8,877.30 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.0921 บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 5,607.34 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.1279 บาท

ในไตรมาส 3/2563 ธนาคารยังเผชิญกับความท้าทายจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก จึงได้ปรับปรุงพอร์ตสินเชื่อและเน้นสินเชื่อที่มีคุณภาพมาขึ้น เพื่อรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในอนาคต ขณะที่เงินฝากเพื่อออมหลักสำหรับลูกค้ารายย่อยเติบโตได้ตามเป้าหมาย โดยเงินฝากขยายตัว 0.6% จากต้นปีอยู่ที่ 1,406 พันล้านบาท

ในภาวะอัตราดอกเบี้ยขาลงและสินเชื่อชะลอตัว รายได้ดอกเบี้ยและส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยมีสัญญาณฟื้นตัวเล็กน้อยจากมาตรการล็อคดาวน์ โดยรายได้ดอกเบี้ยขยายตัว 1.4% จากไตรมาสก่อนมาอยู่ที่ 13,227 ล้านบาทในไตรมาสนี้ NIM เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.04% อยู่ที่ 2.92% จาก 2.88% ในไตรมาส 2/2563 แม้มีการปรับดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำหลายครั้งและปรับคำนวณดอกเบี้ย EIR ภายใต้โปรแกรมช่วยเหลือลูกค้าได้รับผลกระทบโควิด-19

ขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยยังคงชะลอตัวจากรายได้ที่มิใช่รายได้หลักของธนาคารโดยมีรายได้ลดลง 15.3% จากไตรมาสก่อนหน้าอยู่ที่ 2,984 ล้านบาท จากความท้าทายในการเติบโตด้านรายได้ การรับรู้ประโยชน์ด้านต้นทุน (Cost Synergy realization) ยังคงทำได้ตามแผน สะท้อนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลง

ธนาคารยังคงความรอบคอบและตั้งสำรองฯ เพิ่มขึ้นเพื่อรับมือกับภาพรวมที่อาจเกิดความไม่แน่นอนในอนาคต โดยตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL)เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าอยูที่ จำนวน 6,863 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38% และขายสินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่ม 2 พันล้นบาทในไตรมาส 3/2563 ส่งผลให้สินเชื่อขั้นที่ 3 ลดลงอยู่ที่ 36,747 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพที่ 2.33% เทียบกับ 2.34% ณ สิ้นเดือนมิ.ย.2563 และ 2.35% ณ สิ้นปี 2562

สำหรับงวด 9 เดือนปี 2563 ECLอยู่ที่ 16,595 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 129.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ณ สิ้นเดือนก.ย.2563 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิตามงบการเงินรวมเป็น 1,324 พันล้านบาท ลดลง 1.5% จากไตรมาสก่อนหน้าและ 1.8 % จาก ณ สิ้นเดือนธ.ค.2562