ธปท.ยืดปล่อยซอฟ์ทโลน 6 เดือน บจ.mai กู้ได้ด้วยรอบนี้

HoonSmart.com>>ธปท. ขยายเวลาให้สถาบันการเงินยื่นขอซอฟ์ทโลนอีก 6 เดือน เริ่ม 19 ต.ค.นี้  ช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  เปิดทางให้ บจ. ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอกู้ยืมได้  คาดดีต่อหุ้นแบงก์   

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ลงนามในประกาศ ธปท. เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 ต.ค.นี้ โดยขยายเวลาให้สถาบันการเงินยื่นคำขอกู้ยืมเงินต่อ ธปท. ออกไปอีก 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563

นอกจากนี้ยังได้ขยายคุณสมบัติของผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟ์ทโลน) ให้ครอบคลุมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือมากขึ้น

การออกประกาศฉบับนี้สืบเนื่องจากการให้ความช่วยเหลือตามพ.ร.ก. ก่อนหน้านี้  ปัจจุบันยังคงมีวงเงินเหลืออยู่ แต่จากสถานการณ์การระบาดในประเทศและในต่างประเทศทั่วโลกยังมีความรุนแรง และมีแนวโน้มยืดเยื้อต่อไป โดยไม่อาจคาดการณ์ได้ ส่งผลกระทบต่อการค้า การส่งออก การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างรุนแรงและต่อเนื่องยาวนานมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงมีผลกระทบต่อผู้ประกอบวิสาหกิจในวงกว้างและยืดเยื้อต่อไปอีกระยะหนึ่ง ธปท. จึงเห็นควรขยายเวลาให้สถาบันการเงินยื่นคำขอกู้ยืมเงินจาก ธปท.  ออกไปอีก 6 เดือน

ปัจจุบันมีผู้ยื่นขอซอฟ์ทโลนกับสถาบันการเงินรวมแล้ว 7.1 หมื่นราย สินเชื่อประมาณ  1.19 แสนล้านบาท หรือเฉลี่ยรายละ 1.7 ล้านบาท

ทั้งนี้การขยายเวลาซอฟ์ทโลนครั้งนี้ เป็นผลดีต่อหุ้นธนาคารพาณิชย์  เพราะสินเชื่อที่ยังไม่สามารถชำระได้ตามปกติ จะไม่ด้อยค่าลงหลังหมดมาตรการช่วยเหลือในปลายเดือนต.ค.นี้  ลดความเสี่ยงในการตกชั้นเป็น NPLs ซึ่งจะช่วยบรรเทาภาระในการตั้งสำรองหนี้ของสถาบันการเงิน