‘กัลฟ์’ มอบหน้ากาก KN95 ให้รพ.พื้นที่ติดชายแดนพม่า

HoonSmart.com>>การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับเป็นวิกฤตการณ์โรคระบาดครั้งใหญ่ที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญ และประเทศไทยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีมาตรการจัดการกับโรคระบาดได้เป็นอย่างดี แต่ในขณะเดียวกัน ประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกันอย่างประเทศพม่า กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่น่าวิตกกังวล เพราะอยู่ในสภาวะเสี่ยงการแพร่ระบาดหนักระลอก 2 ได้

จากการรายงานสถานการณ์ว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสถิติจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ประเทศพม่ามีผู้ป่วยโควิด-19 มากกว่า 10,000 คนแล้ว และแต่ละวันเพิ่มขึ้นกว่า 1,000 คน/วัน และยังพบว่าบางช่วงเพิ่มขึ้นเท่าตัวใน 1 เดือนที่ผ่านมา และนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม รัฐบาลพม่าได้ใช้มาตรการสกัดกั้นไวรัสอย่างเข้มงวดสูงสุด ในส่วนของฝั่งประเทศไทยเอง ก็ได้ดำเนินตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติของการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในประเทศอย่างเคร่งครัด พร้อมดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์  (GULF) ได้มอบหน้ากากทางการแพทย์ KN95 ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศพม่าทั้งหมด 9 โรงพยาบาล เป็นจำนวน 5,500 ชิ้น ได้แก่ รพ.พบพระ จ.ตาก, รพ.อุ้มผาง จ.ตาก, รพ.แม่ระมาด จ.ตาก, รพ.แม่สอด จ.ตาก, รพ.แม่สาย จ.เชียงราย, รพ.ส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านผาหมี จ.เชียงราย, รพ.เจ้าคุณไพบูลย์ จ.กาญจนบุรี, รพ.กระบุรี จ.ระนอง และรพ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นกลุ่มโรงพยาบาลที่อยู่ในจุดพื้นที่เสี่ยง ต้องได้รับการดูแลป้องกัน และเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากหลายพื้นที่ในประเทศพม่า มีการระบาดหนักและถูกสั่งให้ล็อคดาวน์อย่างไร้กำหนด ดังนั้น อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ป้องกันการติดเชื้อและช่วยเสริมความพร้อมในการรับมือกับการแพร่ระบาดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก