กมธ.คุ้มครองผู้บริโภคเรียก “ก.ล.ต.-ตลท.” ชี้แจงกรณีเพิกถอน EARTH

HoonSmart.com>> กมธ.คุ้มครองผู้บริโภค เรียก “ก.ล.ต.-ตลาดหลักทรัพย์” ชี้แจงกรณีเพิกถอนหุ้น EARTH-เปิดเทรดชั่วคราว-ตีมูลค่าเหมืองเป็นศูนย์ ผู้ถือหุ้นฯมึนในการตอบที่ไม่ตรงคำถาม

รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ระบุว่า เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2563 ที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นและอดีตผู้บริหาร บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH ได้เข้ามาติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงในการกระทำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประเด็นประกาศเพิกถอนหุ้นสามัญของ EARTH จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากบริษัทไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนจากการไม่นำส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งที่มีบริษัทอื่นที่ไม่ได้ส่งงบการเงินเช่นเดียวกับ EARTH และยาวนานกว่า แต่กลับไม่ถูกเพิกถอน ทั้งที่ใช้เกณฑ์ไม่ส่งงบการเงินเหมือนกัน

นอกจากนี้ยังมีคำสั่งเปิดให้ซื้อขายเป็นการชั่วคราวหุ้น EARTH ระหว่างวันที่ 1-31 ก.ค.2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือขอไม่เทรดชั่วคราวระยะเวลา 30 วัน ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีหนังสือแจ้งกลับมาในวันที่ 31 ก.ค.2562 (ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการเทรดชั่วคราว) ว่าบริษัทฯ ต้องเทรดตามคำสั่งของตลาดฯ คำอุทธรณ์ไม่มีผล ซึ่งเหตุใดคำอุทธรณ์จึงมาวันสุดท้ายในการเทรดชั่วคราว โดยทั้ง 2 ประเด็นดังกล่าวนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่สามารถชี้แจงต่อ กมธ.คุ้มครองผู้บริโภคได้

ผู้ชี้แจงรายที่ 2 คือ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) แจ้งเตือนนักลงทุนระมัดระวังการลงทุนในหุ้น EARTH ก่อนเปิดเทรดในช่วงระยะเวลา 30 วัน ว่าให้ใช้ข้อมูลมูลค่ายุติธรรมเหมืองถ่านหิน 2 แห่งที่ประเทศอินโดนีเซียที่ EARTH เปิดเผยด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากอาจเข้าข่ายเป็นการปกปิดข้อมูลสำคัญ เหมืองไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งๆที่ทั้ง 2 เหมืองนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองทั้ง 2 เหมืองนี้ถึง 99.9% และผ่านการประเมินโดยผู้ประเมินที่มีมาตราฐานสากลตาม JORC standart

อีกทั้ง เหมือง BAPC ที่ กลต.แจ้งว่ามีมูลค่าเป็นศูนย์ ซึ่งระหว่างการให้ข้อมูล กลต.ให้ข้อมูลกับ กมธ.ว่า หากตัวเลขอยู่ในงบการเงินแล้ว กลต.ก็รับได้ แต่ย้อนแย้งกับการชี้แจงเพราะมูลค่าเหมือง BAPC บริษัทฯได้ทำการแลกหุ้นและเป็นสินทรัพย์อยู่ในงบการเงินตั้งแต่ปี 2558 แล้ว โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผ่านการตรวจสอบบัญชี เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 3,694 ล้านบาท แต่กลต.กลับใช้ข้อมูลว่ามีมูลค่าเป็น 0 แจ้งเตือนนักลงทุน

นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ ก.ล.ต. ออกมาเตือนนักลงทุนในการเทรดชั่วคราวว่า เหตุใดจึงเลือกเตือนแค่ Earth เพียงแห่งเดียวทั้งที่มีการเทรดเกือบ 20 บริษัทอีกทั้งเป็นการนำข้อมูลที่นำมาเตือนคือมูลค่าของเหมืองเป็น 0 บาท เป็นข้อมูลที่บริษัทไม่ยอมรับเนื่องจากรายงานของผู้ประเมินระบุใว้ว่าหากผู้ใดจะใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ต้องมาเซ็น MOU ก่อน อีกทั้งยังระบุว่าถูกแทรกแซงจากผู้ว่าจ้างและที่สำคัญรายงานการประเมินฉบับดังกล่าวศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้คืนเงินค่าประเมิน 150,000 เหรียญสหรัฐ แก่ Earth เพราะค่าใช้จ่ายบางรายการยังไม่มีการจ้างและแผนได้จัดทำขึ้นมาโดยมิได้ใช้ข้อมูลจากส่วนนี้เลย ซึ่งในประเด็นดังกล่าว สำนักงาน กลต. ไม่สามารถชี้แจงต่อ กมธ.คุ้มครองผู้บริโภคได้เช่นกันว่า เหตุใดจึงเชื่อบริษัทที่ออกมาประเมินว่า เหมืองของ EARTH ที่อินโดมีมูลค่าเป็น 0 บาท

อย่างไรก็ตามกมธ.คุ้มครองผู้บริโภคได้แจ้งให้ ก.ล.ต.และ ตลท. ทำหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรและจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ในส่วนของตัวแทนจากกลุ่มผู้หุ้น และอดีตผู้บริหาร EARTH จะดำเนินการติดตามทวงถามและติดตามคำตอบต่อไปเช่นกัน