GLOCON ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ดึง 2 บิ๊ก “ตลาดทุน-การเงิน” เสริมทัพ

HoonSmart.com>> “โกลบอล คอนซูเมอร์” ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ “TRITN” ขยับขึ้นเบอร์ 1 ถือ 20.01% ซีอีโอ ยืนยัน ไม่กระทบนโยบายดำเนินธุรกิจ พร้อมจัดทัพดึง 2 ผู้บริหารด้านตลาดทุน – การเงิน “ทิพยสุดา ถาวรามร” อดีตรองเลขา ก.ล.ต. พร้อม “สุพร วัธนเวคิน” นั่งกรรมการ ร่วมวางกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจ-ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล หวังขยับขึ้นแท่นบริษัทชั้นนำด้าน “อาหารและบรรจุภัณฑ์” ที่น่าลงทุน มีผล 1 ต.ค.นี้

ทิพยสุดา ถาวรามร

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ (GLOCON) กล่าวว่า บริษัทฯได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง (TRITN) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวน 380 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 20.01% ของทุนชำระแล้ว โดยยืนยันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อนโยบายการดำเนินธุรกิจ

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังได้มีมติแต่งตั้ง “กรรมการ” คนใหม่ ด้วยการเชิญผู้บริหารระดับมืออาชีพจากตลาดทุน และภาคธุรกิจการเงินแถวหน้าของเมืองไทย 2 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่ง ประกอบด้วย นางทิพยสุดา ถาวรามร อดีตรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนางสุพร วัธนเวคิน กรรมการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมวางกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจ ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล เสริมศักยภาพเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับองค์กร เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจด้าน “อาหารและบรรจุภัณฑ์” ที่น่าลงทุน ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯที่วางไว้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563 เป็นต้นไป

ด้านนางทิพยสุดา ถาวรามร กรรมการ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ กล่าวว่า การเข้ามารับตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ นับเป็นอีกความท้าทาย ภายใต้บทบาทของการเข้ามามีส่วนร่วมวางแผน และกำหนดกรอบกลยุทธ์ที่เป็นองค์กรเอกชนอย่างเต็มตัว อย่างไรก็ตามโดยส่วนตัวเชื่อมั่นว่า จากประสบการณ์การทำงานในแวดวงตลาดทุน รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลอย่าง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มายาวนานเกือบ 30 ปี จะช่วยยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ ขับเคลื่อน GLOCON สู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล

นางสุพร วัธนเวคิน กรรมการ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ กล่าวว่า ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่คร่ำหวอดในแวดวงธุรกิจการเงินระดับแนวหน้าของเมืองไทยมาเกือบ 30 ปี เบื้องต้นมั่นใจจะร่วมวางกลยุทธ์ ขับเคลื่อน GLOCON ให้ก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำด้าน “อาหารและบรรจุภัณฑ์” ที่มีมาตรฐานเทียบชั้นระดับสากล เป็นบริษัทที่น่าลงทุนในสายตาของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ