บลจ.บัวหลวงเก็บหุ้น PR9 เข้าพอร์ต 1.08% ขยับถือ 5.95%

HoonSmart.com>> บลจ.บัวหลวงเก็บหุ้น “รพ.พระราม9” เข้าพอร์ตกว่า 8.54 ล้านหุ้น สัดส่วน 1.08% ขยับถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.95%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง จำกัด ได้มาหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า (PR9) เมื่อวันที่ 25 ก.ย.2563 จำนวน 8,542,900 หุ้น หรือคิดเป็น 1.0864% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 46,814,100 หุ้น หรือ 5.9537% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านหุ้น PR9 ปิดตลาด 29 ก.ย.2563 ที่ราคา 6.55 บาท +0.05 บาท หรือ +0.77% มูลค่าการซื้อขาย 1.07 ล้านบาท

ขณะที่ 25 ก.ย.ที่ทำรายการ ราคาหุ้นปิด 6.45 บาท -0.10 บาท หรือ -1.53% มูลค่าการซื้อขาย 57.62 ล้านบาท จากราคาเปิด 6.55 บาท และแตะสูงสุด 6.60 บาท ต่ำสุด 6.45 บาท