“กองทุน-ประกัน” ขาดทุน BEAUTY กว่า 2.8 พันล้าน

เปิดพอร์ต “กองทุน-บริษัทประกัน” 2 เดือน ขาดทุน BEAUTY กว่า 2.8 พันล้านบาท พบ 3 กองทุนเสียหาย 1.9 พันล้านบาท

Hoonsmart.com สำรวจการลงทุนหุ้น BEAUTY ของกองทุนรวมและนักลงทุนสถาบันในประเทศ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 4 พ.ค.2561 พบกองทุนรวมติดอันดับถือหุ้นใหญ่ 3 รายและบริษัทประกัน 2 ราย ซึ่งจากการปรับตัวลดลงของราคาหุ้น BEAUTY จะทำให้ขาดทุนทางบัญชีจำนวนมาก หากยังถือครองหุ้นเท่าเดิม เมื่อเทียบจากราคาหุ้นวันที่ 4 พ.ค.2561 อยู่ที่ 22.80 บาท กับราคาล่าสุด 5 ก.ค.2561 อยู่ที่ 7.20 บาท ลดลง 15.60 บาท หรือ -68.42% ทำให้กองทุนและบริษัทประกันขาดทุนรวมกว่า 2.81 พันล้านบาท โดยกองทุนขาดทุน 1.93 พันล้านบาทและบริษัทประกันขาดทุน 883 ล้านบาท

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล ขาดทุน 887.45 ล้านบาท จากการถือหุ้นใหญ่อันดับ 6 จำนวน 56,888,200 หุ้น หรือ 1.89% กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ขาดทุน 620.07 ล้านบาท จากการถือหุ้นอันดับ 10 จำนวน 39,748,400 หุ้น หรือ 1.32% และกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล ขาดทุน 423.94 ล้านบาท จากการถือหุ้นอันดับ 16 จำนวน 27,175,800 หุ้น หรือ 0.90%

ส่วนบริษัทประกันที่ถือหุ้น BEAUTY ได้แก่ บริษัท ไทยประกันชีวิต ถือจำนวน 36,028,100 หุ้น หรือ 1.20% และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ถือจำนวน 20,616,900 หุ้น หรือ 0.69% จึงขาดทุนทางบัญชีมูลค่า 562.03 ล้านบาทและ 321.62 ล้านบาท ตามลำดับ