แรงซื้อหุ้น KBANK-BBL รับสัญญาณ 4 แบงก์ไม่ผิด

HoonSmart.com>>สมาคมธนาคารไทยเห็นตรงกับธปท. ยันธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งปฎิบัติตามเกณฑ์ปปง.อย่างเข้ม ส่วนที่มีข่าวว่า 4 ธนาคารมีเหตุอันควรสงสัย ไม่ได้หมายความว่าธุรกรรมที่ถูกรายงานจะเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายเสมอไป ปลุกความมั่นใจให้นักลงทุนไล่ซื้อหุ้นแบงก์กลับคืนจากราคาลงไปลึก KBANK ดีดกลับแรง 2% BBL +0.78% สำนักงานประกันสังคมซื้อเก็บแบงก์กรุงเทพก่อนหน้านี้ 3 แสนหุ้น

นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ทุกธนาคารได้มีการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล ซึ่งมีกระบวนการรับลูกค้าและพิสูจน์ทราบตัวตน การตรวจสอบรายชื่อลูกค้าและรายชื่อประเทศที่ห้ามทำธุรกรรม (Sanction) มาตรการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการตรวจสอบการทำธุรกรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรายงานธุรกรรมที่ผิดปกติหรือที่มีเหตุอันควรสงสัย ไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

นอกจากนี้ สมาคมธนาคารไทยได้ให้ความสำคัญในการสร้างมาตรฐานการทำงานของระบบธนาคารตามประกาศ Industry Code of Conduct เพื่อให้ทุกธนาคารนำไปปรับใช้ ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ทางสมาคมธนาคารไทย ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ ปปง. อย่างใกล้ชิด ในการตรวจสอบข้อมูลที่มีการอ้างถึงที่ยังไม่สามารถทราบความถูกต้องและรายละเอียดของเอกสารข้อมูลที่ชัดเจน เพียงแต่สันนิษฐานได้ว่าหากเป็นข้อมูลที่ได้จาก FinCen ก็น่าจะเป็นการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของสถาบันการเงินสหรัฐอเมริกา ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นกระบวนการดำเนินงานปกติ และไม่ได้หมายความว่าธุรกรรมที่ถูกรายงานจะเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายเสมอไป ตามที่ธปท.ได้ให้รายละเอียดไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. ดัชนีกลุ่มธนาคารพลิกเป็นบวก 2.14 จุดหรือ 0.86% ปิดที่ระดับ 250.39 จุด หลังจากมีแรงซื้อหุ้นธนาคารกลับคืนจากราคาปรับตัวลงไปลึกมาก โดยเฉพาะธนาคารที่มีข่าวว่ามีการสงสัยว่าให้บริการโอนเงินผิดกฎหมาย เช่น KBANK ราคาดีดกลับแรง ขึ้นไปสูงสุดถึง 77.50 บาท ก่อนปิดที่ 75.75 บาท +1.50 บาทหรือ 2.02% ด้วยมูลค่าการซื้อขายมากกว่า 2,101 ล้านบาท ตามด้วย BBL ปิดที่ 96.50 บาท +0.75 บาทหรือ 0.78% มูลค่าการซื้อขาย 1,092 ล้านบาท

สำนักงานประกันสังคมรายงานว่า วันที่ 18 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้ซื้อหุ้นแบงก์กรุงเทพเข้าพอร์ต 3.70 แสนหุ้น คิดเป็นกว่า 0.0194% ขยับถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.0102%

ด้านธนาคารกรุงเทพ รายงานว่า วันที่ 23 ก.ย.ที่ผ่านมา ธนาคารกรุงเทพ สาขาฮ่องกงได้ออกและขายออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิวงเงิน 750 เหรียญสหรัฐฯ เสริมเงินกองทุนชั้นที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5% ต่อปี มีสิทธิไถ่ถอนตราสารหลังจาก 5 ปี