APEX เจรจายืดหนี้ 318 ลบ.อีก 1 ปี รู้ผล 26 ก.ย.นี้

HoonSmart.com>> “เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์” เจรจายืดหนี้วงเงิน 318 ล้านบาท ออกไปอีก 1 เดือน รอผล 26 ก.ย.63

บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (APEX) แจ้งความคืบหน้าการขอขยายระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นว่า บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไปอีก 1 ปี โดยเลื่อนครบกำหนดเป็น 26 ก.ย.2564 ซึ่งบริษัทจะทราบผลการพิจารณาภายในวันที่ 26 ก.ย.2563 ทั้งนี้ บริษัทมีภาระเงินต้น ณ วันที่ 30 มิ.ย.2563 รวม 318 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย 10-15% ซึ่งครบกำหนดวันที่ 20-27 ก.ย.2563