APM เยี่ยมชมกิจการ “เอส.พี. ออโต้ โปรดักส์”

สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (กลาง) ประธานกรรมการ พร้อมด้วย สุมาลี บำรุงชาติอุดม (ที่ 4 จากขวา) ที่ปรึกษาบริษัท และทีมงาน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท เอส.พี. ออโต้ โปรดักส์ จำกัด (SP) ผู้ผลิตและจำหน่ายชุดสายไฟในรถยนต์ โดยมีคุณปราณี ธีรภานุ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆนี้