ก.ล.ต.อนุมัติ OR ขาย 3 พันล้านหุ้น PTT รวย ยังคงถือหุ้นใหญ่ 75%

HoonSmart.com>> ปตท.ยิ้ม บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก ได้รับอนุมัติเสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 3,000 ล้านหุ้น มีที่ปรึกษาทางการเงินถึง 5 ราย ระดมทุนก้อนใหญ่ขยายธุรกิจปี 64-67   

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 ก.ย.2563 ได้อนุมัติให้บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) เสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) เพื่อนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

บริษัท OR เตรียมเสนอขายหุ้นไม่เกิน 3,000 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 10 บาท คิดเป็น 25% ของทุนเรียกชำระแล้วหลัง IPO ประกอบด้วยหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 2,700 ล้านหุ้น และจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (กรีนชู) 300 ล้านหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ PTT จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อรักษาสิทธิ และจัดสรรไม่เกิน 2,400 ล้านหุ้นเสนอขายประชาชนทั่วไป (IPO)  โดยบริษัทปตท.(PTT)จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ OR สัดส่วน 75%  มีที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นถึง 5 รายได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บัวหลวง บล.ฟินันซ่า บล.กสิกรไทย บล. ภัทร และบล. ทิสโก้

วัตถุประสงค์ในการระดมทุนของ OR ครั้งนี้ รองรับการใช้เงินในช่วงปี 2564-2567 เพื่อขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ “ptt station” ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีศักยภาพ, ขยายธุรกิจสำหรับการตลาดพาณิชย์ในกลุ่มธุรกิจน้ำมัน, การลงทุนคลังเก็บผลิตภัณฑ์และศูนย์กระจายสินค้าธุรกิจน้ำมัน, ขยายเครือข่ายร้านค้าปลีกให้สอดคล้องกับการเติบโตของอุปสงค์ในตลาด, การลงทุนในธุรกิจต่างประเทศ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม

ปัจจุบัน OR ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในตลาดค้าปลีกและตลาดพาณิชย์ ธุรกิจกาแฟ ร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ ร้านสะดวกซื้อ และการบริหารจัดการพื้นที่ โดยมีแบรนด์สถานีบริการน้ำมัน คือ ptt station และแบรนด์ร้านกาแฟ คือ คาเฟ่อเมซอน