ตลาดฯ รับ SAWAD-W2 ซื้อขาย 17 ก.ย.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับวอร์แรนต์ SAWAD-W2 เริ่มซื้อขาย 17 ก.ย.63

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งรับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SAWAD-W2 จำนวน 54,923,477 หน่วย เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มซื้อขายวันที่ 17 ก.ย. 2563

SAWAD-W2 มีอายุไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ก.ย.2563 อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 100.00 บาทต่อหุ้น กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 28 ก.พ. 2566 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 29 ส.ค. 2568

ด้านหุ้น SAWAD ปิดตลาด 15 ก.ย.2563 ที่ราคา 46.25 บาท +0.50 บาท หรือ +1.09% มูลค่าการซื้อขาย 193.99 ล้านบาท

อ่านข่าว

บอร์ด SAWAD อนุมัติปันผล 1.40 บาท แจกวอร์แรนต์ 25 ต่อ 1 หน่วย