APM เยี่ยมชมโครงการ THE ONE Chiangmai

สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการบริษัท และ สุริยา ธรรมธีระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เข้าเยี่ยมชมโครงการ THE ONE Chiangmai โดยมีผู้บริหารบริษัท มายา เชียงใหม่ จำกัด ในฐานะเจ้าของโครงการ และ Mr.Andy Ang ผู้บริหาร บริษัท แม็กซ์พอยท์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆนี้