บลจ.พรินซิเพิลชี้เป้ากลุ่ม Laggard แนะเพิ่มพอร์ต REITs-กองโครงสร้างพื้นฐาน

HoonSmart.com>> บลจ.พรินซิเพิล แแนะเพิ่มน้ำหนักลงทุนใน REITs และ Infrastructure Fund เป็นกลุ่ม Laggard ราคายังไม่ได้ปรับขึ้นตามหุ้นกลุ่มต่างๆ ชี้ภาพรวมอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำและการขยายตัวของธุรกิจดิจิทัลช่วยเพิ่มความน่าสนใจการลงทุน พร้อมจ่ายเงินปันผล กองทุน พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม คาดอัตรา 0.10 บาทต่อหน่วย ขึ้น XD 30 ก.ย.นี้

นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า จากภาพรวมอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มทรงตัวในระดับต่ำ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกได้รับผลระทบจากโรคระบาด COVID-19 ช่วยเพิ่มความน่าสนใจต่อการลงทุนใน REITs และ Infrastructure Fund ประกอบกับการขยายตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดดีมานด์ใน REITs โดยเฉพาะ REITs ที่เข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ประเภทอีคอมเมิรซ์ โลจิสติกส์ ดาต้าเซ็นเตอร์ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากลุ่ม REITs และ Infrastructure Fund ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังคง Laggard เนื่องจากราคาไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามหุ้นกลุ่มอื่นๆ หลังจากตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 ที่ผ่านมา ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่แท้จริง

ดังนั้นจึงมองว่าเป็นโอกาสลงทุนในกองทุน PRINCIPAL iPROP ในจังหวะที่ราคาของ REIT มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้น ถือเป็นโอกาสเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพดี ในราคาที่ถูก ซึ่งมองในระยะยาวมีโอกาสสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในอนาคต

สำหรับกองทุนเปิด พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (PRINCIPAL iPROP) เป็นหนึ่งในกองทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหน่วยอย่างต่อเนื่อง โดยนับจากเดือนพฤศจิกายนปี 2555 ได้จ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น 33 ครั้ง คิดเป็นอัตรารวม 6.295 บาทต่อหน่วย

ล่าสุด กองทุน ได้ประกาศประมาณการจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 34 สำหรับงวดบัญชี 31 สิงหาคม 2563 แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class R) และชนิดจ่ายเงินปันผล (Class D) ในอัตรา 0.10 บาทต่อหน่วย กำหนดปิดสมุดทะเบียน (XD Date) ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งผู้ซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ปิดสมุดทะเบียนเป็นต้นไปจะไม่ได้รับเงินปันผลงวดดังกล่าว ส่วนผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class R) สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY ได้ตั้งแต่ 2 ตุลาคมนี้ ขณะที่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (Class D) จะได้รับเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากในวันที่ 7 ตุลาคมนี้

จุดเด่นกองทุน PRINCIPAL iPROP ได้รับการจัดอันดับ 4 ดาวจากมอร์นิ่งสตาร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563) โดยมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ที่จดทะเบียนในไทยและเอเชียแปซิฟิก เน้นทรัพย์สินที่มีคุณภาพดี มีรายได้จากค่าเช่าที่มั่นคง ภายใต้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Bottom up Stock Selection เลือกลงทุนในหลักทรัพย์คุณภาพที่ราคาเหมาะสมและมีโอกาสเติบโต โดยมีทีมจัดการลงทุนในประเทศที่มีความเชี่ยวชาญการลงทุนใน REITs และ Infrastructure Fund รวมทั้งความร่วมมือกับทีมจัดการลงทุนระดับภูมิภาค ทำให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อเนื่อง