บลจ.ไทยพาณิชย์คว้า 2 รางวัลชนะเลิศจากนิตยสาร Alpha Southeast Asia (HK)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ประสบความสำเร็จในระดับสากลโดยรับรางวัลจาก Alpha Southeast Asia Fund Management Awards 2020 พร้อมกัน 2 รางวัล เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ได้แก่รางวัล Best Asset Manager (Money Market & Balanced Funds) และ Best Asset Manager (Fixed Income Funds) ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia (HK) นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย โดยมี ณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน และยุทธพล วิทยพาณิชกร (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้ พร้อมด้วยผู้จัดการกองทุนเป็นผู้แทนรับมอบรางวัล

รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการกองทุนที่ดีเยี่ยม โดยให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก ผ่านแนวทางการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพทั้งการบริหารกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างยั่งยืน รวมถึงการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า อีกทั้งยังคงมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการเป็นบลจ.ที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุด หรือ The Most Trusted Asset Management Company