“ธนพิศาล คูหาเปรมกิจ” ซื้อบิ๊กล็อต GBX กว่า 4.51% ถือเพิ่มเป็น 8.86%

HoonSmart.com>> “ธนพิศาล คูหาเปรมกิจ” ซื้อบิ๊กล็อตหุ้น GBX จาก “อรพิน วรวิทย์พินิต” กว่า 49.20 ล้านหุ้น หรือ 4.5176% ขยับถือหุ้นเพิ่มเป็น 8.8673%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนาย ธนพิศาล คูหาเปรมกิจ รายงานการได้มาหุ้นของบริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ (GBX) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 จำนวน 49,201,100 หุ้น คิดเป็น 4.5176% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 96,572,600 หุ้น หรือ 8.8673% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ นายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ ระบุว่า ซื้อหุ้นบิ๊กล็อตจากนาง อรพิน วรวิทย์พินิต ราคาสูงสุด 0.42 บาทต่อหุ้น โดยปัจจุบันนายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GBX

หุ้น GBX ปิดตลาด 31 ส.ค.2563 ที่ราคา 0.42 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 127,120 บาท

ขณะที่ 28 ส.ค.ที่ผ่านมาราคาปิด 0.42 บาท -0.01 บาท หรือ -2.33% มูลค่าการซื้อขาย 20.81 ล้านบาท จากราคาเปิด 0.43 บาทและต่ำสุด 0.42 บาท