DRT ปันผล 20 สต. ครึ่งปีหลังดันยอดขายทุกช่องทางรับศก.ฟื้นตัวช้า

HoonSmart.com>> บอร์ด “ผลิตภัณฑ์ตราเพชร” เคาะอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น รวม 171.01 ล้านบาท หลังโชว์กำไรสุทธิ 350.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.98% ท่ามกลางเศรษฐกิจชะลอตัวจาก COVID-19 เปิดแผนช่วงที่เหลือของปีมุ่งผลักดันยอดขายทุกช่องทางจำหน่ายเต็มสูบ รับภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า

สาธิต สุดบรรทัด

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (DRT) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 ส.ค.2563 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากงวดผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปีนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวนทั้งสิ้น 855.03 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 171.01 ล้านบาท โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 ก.ย.2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 ก.ย.2563 นี้

“การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ตอกย้ำว่า DRT เป็นหุ้นที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยมีผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ (มกราคม-มิถุนายน 2563) DRT ทำกำไรสุทธิ 350.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.98% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 343.98 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการบริหารสัดส่วนการขายสินค้า (Product Mix) และบริหารต้นทุนการผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพ โดยการรักษาอัตราการเดินเครื่องจักรเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 90% ช่วยสนับสนุนการทำกำไรขั้นต้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี รวมถึงบริหารช่องทางจำหน่ายสินค้าอย่างเหมาะสม เพื่อรับมือปัจจัยเสี่ยงของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภคชะลอตัวลง”นายสาธิต กล่าว

สำหรับทิศทางการดำเนินงานต่อจากนี้ บริษัทฯ จะมุ่งผลักดันยอดขายในทุกช่องทางจำหน่ายอย่างเต็มที่เพื่อรักษาอัตราการเดินเครื่องจักรเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 90% ของกำลังการผลิตโดยรวม พร้อมบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาอัตราการทำกำไรขั้นต้นให้ได้ตามเป้า และรับมือความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งกดดันให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้ช้าและอาจส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้