APM ให้ความรู้ SMEs ลำปาง

สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 8 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) บรรยายหัวข้อสัมมนา Spring Up Lampang ยกระดับการบริหาร SMEs และทางเลือกแหล่งเงินทุน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ให้แก่สมาชิกหอการค้าจังหวัดลำปาง โดยมี สกล สุพรรณบรรจง (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้