“ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย” ผถห. TIW ขายหุ้นกว่า 55% ให้ผู้เสนอซื้อ

HoonSmart.com>> “ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย” ผู้ถือหุ้นใหญ่ “ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์” ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้น “ปาลีรัฐ ปานบุญห้อม” ตัดขายกว่า 55.1894% เหลือถือ 10.9%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย จำหน่ายหุ้นของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (TIW) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 จำนวน 55.1894% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 10.9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง TIW ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยขายหุ้นให้แก่น.ส.ปาลีรัฐ ปานบุญห้อม

ทั้งนี้ น.ส.ปาลีรัฐ ปานบุญห้อม เสนอซื้อหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ TIW ในราคาหุ้นละไม่เกิน 181 บาท ระยะเวลาทำคำเสนอซื้อตั้งแต่ 3 ส.ค.2563 – 7 ก.ย.2563

ด้านหุ้น TIW ปิดตลาด 17 ส.ค.2563 ที่ราคา 225.00 บาท -1.00 บาท หรือ -0.44% มูลค่าการซื้อขาย 774,820 บาท

อ่านข่าว

“ปาลีรัฐ ปานบุญห้อม” เทกโอเวอร์หุ้น TIW ตั้งโต๊ะเทนเดอร์ไม่เกิน 181 บาท