อาคเนย์ ชูเพิ่มคุ้มครอง 2 เท่า ประกันภัยอุบัติเหตุ-สุขภาพ-มะเร็ง

HoonSmart.com>>อาคเนย์ ออกแผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยโรคมะเร็งและประกันสุขภาพ Care for Him/Care for Her เพิ่มความคุ้มครอง 2 เท่า สำหรับโรคยอดฮิตของแต่ละเพศ

นายจิรวุฒิ บุญศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย  กล่าวว่า “อาคเนย์เข้าใจและห่วงใยคนไทย  เราจึงได้ออกแผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยโรคมะเร็ง และประกันสุขภาพ Care for Him/Care for Her ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงไม่กี่บาทต่อวัน แต่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม ทั้งยังเพิ่มความคุ้มครองพิเศษให้เป็น 2 เท่า สำหรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคยอดฮิตของผู้ชายและผู้หญิง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้น”

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA for Him) ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 6 บาท/วัน คุ้มครองการเสียชีวิต และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ สูงสุด 1,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดอุบัติเหตุต่างๆ (รวมถึงกีฬาอันตราย) สูงสุด 100,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง พร้อมรับค่าชดเชยรายวัน สูงสุด 1,500 บาท/วัน คุ้มครองทันที โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ประกันสุขภาพ (Health for Him) ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น เพียง 20 บาท/วัน คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สูงสุด 3 ล้านบาทต่อปี (300,000 บาท/ครั้ง) ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สูงสุด 2,000 บาท/ครั้ง รับเงินชดเชยรายได้ รายวัน สูงสุด 2,000 บาท/วัน เบี้ยประกันภัย สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ รับความคุ้มครองเพิ่ม 2 เท่า

ประกันภัยโรคมะเร็ง (Cancer for Him) คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ (ยกเว้นโรคมะเร็งผิวหนัง) สูงสุด 1,000,000 บาท ชดเชยรายได้สูงสุด 50,000 บาท/เดือน (สูงสุด 12 เดือน) และคุ้มครองการผ่าตัดอันเนื่องมาจากโรคมะเร็ง สูงสุด 50,000 บาท (ไม่รวมโรคมะเร็งผิวหนัง) พิเศษ! รับความคุ้มครอง 2 เท่า สูงสุดรวม 2,000,000 บาท

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA for Her) ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 5 บาท/วัน คุ้มครองการเสียชีวิต และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ  สูงสุด 1,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดอุบัติเหตุต่างๆ สูงสุด 100,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จนเป็นเหตุให้ต้องทำศัลยกรรมตกแต่งเพื่อให้กลับมาสู่สภาพเดิม สูงสุด 20,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง คุ้มครองทันที ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ประกันสุขภาพ (Health for Her) ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น เพียง 20 บาท/วัน คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สูงสุด 3 ล้านบาทต่อปี (300,000 บาท/ครั้ง) คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สูงสุด 2,000 บาท/ครั้ง เงินชดเชยรายได้รายวัน สูงสุด 2,000 บาท/วัน เบี้ยประกันภัย สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ รับความคุ้มครองเพิ่ม 2 เท่า

ประกันภัยโรคมะเร็ง (Cancer for Her) คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ (ยกเว้นโรคมะเร็งผิวหนัง) สูงสุด 1,000,000 บาท ชดเชยรายได้ สูงสุด 50,000 บาท/เดือน (สูงสุด 12 เดือน) คุ้มครองค่าศัลยกรรมเสริมทรวงอก สำหรับการผ่าตัดเต้านม อันเนื่องมาจากโรคมะเร็ง สูงสุด 50,000 บาท พิเศษ! รับความคุ้มครอง 2 เท่า สูงสุดรวม 2,000,000 บาท เมื่อตรวจพบโรคมะเร็ง

สำหรับผู้ที่ซื้อประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันภัยโรคมะเร็ง หรือประกันสุขภาพ Care for Him หรือ Care for Her 500 ท่านแรก ระหว่างวันที่ 15 ก.ค. – 31 ต.ค. 63 โดยมีเบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป รับทันที! Cash Voucher 1,000 บาท เพื่อใช้บริการของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าอาคเนย์ ทางโรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย มอบส่วนลดเพิ่มเติมสำหรับชุดตรวจสุขภาพ Vital Check-up, ชุดตรวจสุขภาพ Advanced Check-up, ชุดตรวจสุขภาพ Executive Male (EST) Check-up, ชุดตรวจสุขภาพ Executive Female (EST) Check-up และสามารถใช้ร่วมกับ Cash Voucher 1,000 บาทได้