“หทัยรัตน์ จุฬางกูร” เก็บ BEC เพิ่ม 0.05% ขยับถือ 5.01%

HoonSmart.com>> “หทัยรัตน์ จุฬางกูร” เก็บหุ้น BEC เข้าพอร์ตเพิ่ม 0.05% ขยับถือหุ้น 5.019%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร ได้มาหุ้นของบริษัท บีอีซี เวิลด์ (BEC) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 จำนวน 0.0509% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.0190% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา น.ส.รัตนา มาลีนนท์ แจ้งการได้มาหุ้น BEC จำนวน 0.6333% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 10.0169% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านหุ้น BEC ปิดตลาด 10 ส.ค.2563 ที่ราคา 4.54 บาท +0.04 บาท หรือ +0.89% มูลค่าการซื้อขาย 7.58 ล้านบาท