CCET ยอดขายก.ค. 9 พันลบ. ลด 0.5% ฉุด 7 เดือนร่วง 14%

HoonSmart.com>> “แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์” เปิดยอดขายเดือนก.ค.63 แตะ 9,058 ล้าบาท ลด 0.5% จากงวดปีก่อน เพิ่มขึ้น 5.9% จากเดือนก่อนหน้า ส่วน 7 เดือนแรกยอดขาย 5.3 หมืนล้านบาท ร่วงเกือบ 14%

บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ CCET เปิดเผยยอดขายเดือนก.ค.2563 จำนวน 293,228 พันเหรียญสหรัฐ หรือ 9,057.95 ล้านบาท ลดลง 0.5% จากเดือนก.ค.2562 มียอดขายจำนวน 294,694 พันเหรียญสหรัฐ หรือ 9,060.16 ล้านบาท และเมื่อเทียบเดือนมิ.ย.2563 ยอดขายเพิ่มขึ้น 5.9% จาก 276,934 พันเหรียญสหรัฐ หรือ 8,818.97 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามทั้งปี 2563 ข้อมูล ณ 30 ก.ค.2563 มียอดขายรวม 1,699,642 พันเหรียญสหรัฐ หรือ 53,503.58 ล้านบาท ลดลง 13.9% จากปี 2562 มียอดขายจำนวน 1,974,335 พันเหรียญสหรัฐ หรือ 62,468.46 ล้านบาท