ตลาดฯ ปลด C หุ้น KKC ดีเดย์ 7 ส.ค.หลังส่วนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50%

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย C หุ้น KKC หลังส่วนผู้ถือหุ้นสูงเกิน 50% งบไตรมาส 2/63

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปลดเครื่องหมาย C หุ้นของบริษัท กุลธรเคอร์บี้ (KKC) วันที่ 7 ส.ค.2563 เหตุผลเนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว สำหรับงบการเงิน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ ทุนชำระแล้ว หมายถึง ทุนชำระแล้วที่หักส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและหรือส่วนต่ำจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ

ด้านผลดำเนินงานไตรมาส 2.2563 ขาดทุนสุทธิ 176.76 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.12 บาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 287.99 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.24 บาท ส่วนงวด 6 เดือน ปี 2563 ขาดทุนสุทธิ 339.19 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้ย 0.23 บาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 531.17 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.44 บาท

ราคาหุ้น KKC ปิดตลาด 5 ส.ค.2563 อยู่ที่ 0.52 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง