ตลท.เตือนลงทุน KTECH-RICH เทรดส่งท้าย 7-18 ส.ค.ก่อนเพิกถอน

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดซื้อขายหุ้น KTECH – RICH ตั้งแต่ 7-18 ส.ค.63 ก่อนเพิกถอนออกจากตลาด เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนซื้อขายหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งเตือนผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น (KTECH) และ บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น (RICH) ก่อนเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.2563 เป็นต้นไป

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเปิดให้มีการซื้อหรือขายหุ้นสามัญของ KTECH และ RICH เป็นระยะเวลา 7 วันทำการ ระหว่างวันที่ 7 – 18 ส.ค.2563 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance