IRPC ผนึก JPP ดัน Mytex Polymers รุกตลาดเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ

HoonSmart.com>> “ไออาร์พีซี” ผนึก JPP ดัน Mytex Polymers รุกตลาดเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ พร้อมเจาะตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ทุกรูปแบบทั้งไทยและต่างประเทศ

นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี (IRPC) กล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Mytex Polymers บริษัทร่วมทุนระหว่าง IRPC และ บริษัท เจแปน โพลิโพรพิลีน คอร์ปอเรชั่น ( JPP ) สัดส่วน 50:50 เพื่อผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษพีพีคอมพาวด์ (Polypropylene Compound: PP Compound) ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั้งในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่า การร่วมทุนกับ JPP ในครั้งนี้จะทำให้ IRPC สามารถขยายตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษพีพีคอมพาวด์แบบขั้นตอนเดียว (In – line compound) ได้เต็มกำลังการผลิต 140,000 ตันต่อปี ที่เริ่มดำเนินการผลิตแล้วตั้งแต่ปี 2560 ด้วยเทคโนโลยีการผลิตของ JPP

นอกจากนี้ การเข้าไปถือหุ้นใน Mytex Polymers ในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ IRPC ให้สามารถขยายตลาดเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงนับเป็นก้าวสำคัญของ IRPC ที่สามารถเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ (Specialties) ได้ตามแผนธุรกิจ ด้วยการพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเม็ดพลาสติกพีพีคอมพาวด์ ที่พร้อมตอบสนองอุตสาหกรรมยานยนต์ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า ที่ได้รับความนิยมและมีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้น พร้อมทั้งรองรับความต้องการในอุตสาหกรรมอื่นๆ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเติบโตของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นกลยุทธ์การเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมมาตอบโจทย์เทรนด์โลกได้ในที่สุด

ทั้งนี้ IRPC และ JPP ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานรัฐบาลในทุกประเทศที่เกี่ยวข้อง ว่าด้วยการปฎิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า(Antitrust clearance) และบริษัทร่วมทุน (Mytex Polymers) พร้อมดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป