PTTGC เผย “สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์” กรรมการลาออก

HoonSmart.com>> “พีทีที โกลบอล เคมิคอล” เผย “สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์” กรรมการลาออก มีผล 23 ก.ค.63

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) แจ้งว่า นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค.2563 เป็นต้นไป